Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Сідоров В.І. ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Донизу

Сідоров В.І. ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ Empty Сідоров В.І. ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 2:55 pm

Сідоров Вадим Ігоревич
професор, декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, irtb@karazin.ua

ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

У числі актуальних проблем кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму знаходиться також проблема інформатизації всього освітнього процесу в цілому і процесу навчання окремих навчальних дисциплін зокрема. Нині фахівець галузі туризму повинен бути теоретично і практично готовим до активного використання в своїй діяльності нових інформаційних технологій і освоєння інфраструктури інформаційного суспільства. З цією метою організовується наскрізна або неперервна комп'ютерно-інформаційна підготовка упродовж усього терміну навчання у ВНЗ.
Цілеспрямоване впровадження інформаційних технологій в освітній процес підготовки майбутніх фахівців галузі туризму, планомірне створення і використання відповідної електронної навчальної продукції як пріоритетні напрями для підвищення якості туристичної освіти, а також кроскультурної підготовки студентів, має, на нашу думку, базуватися на ідеї упровадження у систему кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму ресурсно-орієнтованого навчання.
Ресурсно-орієнтоване навчання слід розглядати як цілісний динамічний процес організації і стимулювання самостійної пізнавальної діяльності студентів з оволодіння навичками активного перетворення інформаційного середовища, який передбачає оптимальне використання тандемом "студент-викладач" консолідованих кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, фінансових та інформаційних ресурсів [2].
Використання сучасних комп’ютерів та інформаційних ресурсів, особливо, Інтернет-ресурсів, сприятиме організації якісної кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму.
Оскільки комп'ютери міцно увійшли в стиль життя студентів, викладачі отримують унікальну можливість з їх допомогою не лише активізувати пізнавальну діяльність студентів, але й залучити до процесу кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму різноманітні інформаційні Інтернет-ресурси. Використання таких засобів навчання та здобування кроскультурних знань істотно підвищує продуктивність навчальної праці, покращує якість освітнього процесу, створює нові перспективи для творчості студента і науково-педагогічних кадрів ВНЗ задля успішного формування кроскультурної компетентності майбутніх фахівців галузі туризму. Для реалізації цієї мети нами було створено авторський сайт В. Сідорова «Система кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму» (рис. 1).

Сідоров В.І. ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ Ieaezz10
Рис. 1. Авторський сайт В. Сідорова «Система кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму»

Торкаючись проблеми кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму, відзначимо, що використання технологій ресурсно-орієнтованого навчання (освітнього проекту, веб-квестів, хмарних технологій, майндмеппінгу, Веб2.0), в основі яких лежать сучасні інформаційні технології, стає особливо значущим для підготовки компетентних фахівців галузі туризму, адже компетентність характеризує міру відповідності їх розуміння, знань і умінь реальному рівню складності виконуваних ними завдань і розв'язуваних проблем, особливо, кроскультурного характеру.
Так, сторінка авторського сайту «Кроскультурні проекти» (рис. 2) присвячена реалізації технології освітнього проекту та містить приклади студентських проектів за трьома ключовими темами: «Зелений туризм», «Соціально-психологічний портрет підприємця», «Розробка туристичного туру».
Сідоров В.І. ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ Ieaezz13

Рис. 2. Сторінка «Кроскультурні проекти»

На сторінці «Блог кроскультурної взаємодії» авторського сайту можна знайти теми кроскультурних веб-квестів та інструкційну картку щодо його виконання (рис. 3).
Сідоров В.І. ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ Ieaezz14

Рис. 3. Сторінка «Блог кроскультурної взаємодії»

У процесі кроскультурної підготовки доцільним є використання технології Веб2.0, зокрема, створення власних блогів, як викладачів, так і студентів. Блоги є доступними для загального перегляду, передбачають дискусії, обговорення з автором блогу розміщених на ньому матеріалів. Блоги відрізняються лінійною хронологічною структурою та містять як текстовий матеріал, так і фотографії, аудіо-, відеоматеріали, посилання на інші ресурси Інтернету. Блог є засобом для особистісного й інтелектуального засвоєння нових понять у процесі інтерактивної взаємодії, де необхідно ознайомитися з величезною кількістю інформації з досліджуваної теми. Можливість індивідуалізації змісту навчання підсилює інтерес до всього процесу навчання. Публікуючи знайдену інформацію, студенти одержують можливість спілкування з реальною аудиторією [1; 3].
Не менш цікавим та корисним буде навчити студентів візуалізації мислення у процесі здобування кроскультурних знань за допомогою технології майндмеппінгу. Сформулювавши завдання наступним чином: створіть ментальну карту за допомогою on-line сервісу Mindomo на запропоновану тему, можна поєднати застосування технології майндмеппінгу з хмарними технологіями (рис. 4).

Сідоров В.І. ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ Ieaezz12
Рис. 4. Створення ментальних карт

Наприкінці відзначимо, що якість відтворення кожної з визначених технологій ресурсно-орієнтованого навчання принципово залежить від рівня педагогічної майстерності науково-педагогічних кадрів, які здійснюють процес кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму: підбір тематики завдань кроскультурного характеру, сучасних інформаційних технологій, мотивації щодо використання різноманітних інформаційних ресурсів у процесі пошуку та здобуття студентами кроскультурних знань.
Список використаних джерел
1. Ігнатенко О. В. (2010). Умови використання технології ВЕБ 2.0 (вебінарів) у навчальному процесі. Вісник Глухівського державного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Вип. 15. Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка. С. 159-164.
2. Кононец Н. В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... доктора пед. наук. Полтава. 473 с.
3. Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / Е. Д. Патаракин .– 2-е изд., испр. – М., 2007. – 64 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі