Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Харченко О.В. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Донизу

Харченко О.В. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Empty Харченко О.В. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 2:57 pm

Харченко Олена Вікторівна
директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, shov2016@ukr.net

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху Нової української школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності [2].
Одним із важливих завдань у контексті вище сказаного є розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів. Пропонуємо практичну реалізацію цього процесу. Так, у межах упровадження авторського спеціалізованого курсу «Розвиток професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах районних методичних об’єднань» вивчалася тема 3 «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності», до змісту якої входили такі питання: «Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу. Теоретичні засади моделювання й інтеграції сервісів хмаро орієнтованого освітнього е-середовища. Основні характеристики. Хмарні технології у просторі відкритої освіти. Моделі організації доступу до програмного забезпечення у хмаро орієнтованому освітньому середовищі школи сільської місцевості. Технології Вікі-Вікі. Соціальні мережі в освітньому процесі школи сільської місцевості».
Вивчення теми передбачало відвідування вчителями теоретичного та практичного заняття, виконання індивідуальних завдань, створення дидактичних матеріалів з біології, а також участь у віртуальному круглому столі, вебінарі, інтерактивних майстернях.
Теоретичне заняття 3. Теоретичний аспект застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті.
Сучасні ІКТ. Апаратна та програмна складові сучасних ІКТ. Встановлення й видалення програм. Оптимізація роботи комп’ютера. Мультимедійне обладнання. Програмне забезпечення мультимедійного комплексу. Електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП). Основні сервіси мережі Інтернет. Освітні ресурси Інтернету та онлайнові освітні середовища. Класифікація ресурсів. Стратегії пошуку інформації. Засоби для створення Інтернет-ресурсів та технологія їх використання.

Практичне заняття 3. Використання прикладного програмного забезпечення у професійній діяльності вчителів біології
План
1. Використання прикладного програмного забезпечення у викладанні предмету.
2. Види програмного забезпечення навчального призначення, його класифікація та функціональні можливості.
3. Переваги електронних навчальних засобів.
4. Інсталяція програм навчального призначення.
5. Методика використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів у навчально-виховному процесі.
Віртуальний круглий стіл «Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі. Сервіси Веб 2.0».
Питання для круглого столу
• Хмарні технології. Типи хмарних сервісів та їх функціональні можливості.
• Сервіси Google.
• Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі.
• Організація інтерактивних семінарів.
• Сервіси Веб 2.0 та їх класифікація.
• Використання соціальних сервісів Веб 2.0 в освітній діяльності.

Інтерактивна майстерня «Хмарні технології у роботі вчителя біології». Майстер: Харченко О.В.
Харченко О.В. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 110
Інтерактивна майстерня «Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у роботі вчителя біології сільської школи». Майстер: Харченко О.В.
Інтерактивна майстерня «Створення персонального сайту вчителя». Майстер: Харченко О.В.
Індивідуальні завдання
1. Дослідити актуальні питання використання можливостей текстового редактора для створення дидактичних матеріалів.
2. Дослідити існуючі системи електронного тестування (СЕТ). Функціональні можливості СЕТ.
3. Створення тестів та проведення тестування за допомогою комплексу програм для тестування Testing, Тесторіум, Айрен, Assistent. Google Форми для створення он-лайн тестування. Створити тест з біології. Проаналізувати результати.
4. Дослідити хмарний сервіс Google Диск. Створити документ, рисунок, таблицю, презентацію, форму, ментальну карту.
5. Виконати веб-квест разом зі своїми учнями на тему «Світ цікавих фактів з біології». Результати веб-квесту презентувати у вигляді презентації (PowerPoint або Google-презентації). Орієнтовна схема презентації:
Харченко О.В. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 212

Самостійна робота
Орієнтовна тематика рефератів:
1. Комплексне використання засобів ІКТ для створення навчально-методичного комплекту дидактичних матеріалів.
2. Використання текстового процесора та програм видавничої діяльності для створення друкованих дидактичних матеріалів.
3. Створення електронних тестів за допомогою контрольно-діагностичних систем.
4. Створення мультимедійної презентації навчального призначення.
5. Технологія комплексного використання засобів ІКТ для створення навчально-методичного комплекту дидактичних матеріалів.
6. Створення електронних посібників.
7. Створення сайту та блогу вчителя.
Створення дидактичних матеріалів з біології
• Творчі проекти з біології на розробку електронних посібників:
Буклет "Метелики", "Птахи нашого села", "Свійські тварини нашого села".
Бюлетень "Будь здоровий", "Вода – джерело життя", "Біологія в професіях", "Біоритми - внутрішній годинник людини.".
Дидактичний матеріал на тему: "Поширення плодів і насіння".
Завдання для контрольно-узагальнювального уроку з біології в 6-му класі.
Ілюстрований літературний словник із зоології.
Короткий ілюстрований словник з біології.
Червоний зошит рослин моєї області.
Червоний зошит: рідкісні птахи моєї області.
Міні-енциклопедія "Дихальна система людини".
Моя азбука "Світ тварин".
Пізнавальний журнал про птахів "Пташине життя".
Збірка "Жовті квіти – шапочки пухнасті".
Збірка загадок "Загадковий ліс".
Словник біологічних термінів з курсу "Загальна біологія".
Навчальний посібник з ботаніки "Систематика рослин".
• Творчі проекти з біології на розробку електронних посібників:
Електронний посібник з тестами "Динозаври".
Електронна енциклопедія "Біогеоценоз змішаного лісу".
Електронний посібник "Загальнобіологічний погляд на людину".
Електронний посібник з біології для учнів (7-9) класу.
Електронний систематичний каталог-визначник трав'янистих рослин парку.
Електронний довідник "Рідкісні і зникаючі види рослин району".
Електронний довідник "Тваринний світ нашого району (області чи України)".
Електронна енциклопедія "Цікаві факти зі світу живої природи".

Вебінар Н. Кононец «Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання. Як застосувати їх сільському вчителю біології».
Харченко О.В. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 310

Завдання. Ознайомитися з публікаціями Кононец Н.В., присвяченими педагогічним технологіям ресурсно-орієнтованого навчання: http://rbl3.webnode.com.ua/pedtekhnolog%D1%96i-ron/ [1].

Підготувати тези на науково-практичну Інтернет-конференцію «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи» (22-26 лютого 2016 року, http://acup.poltava.ua/?page_id=1173).
Література
1. Кононец Н. В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... доктора пед. наук. Полтава. 473 с.
2. Нова школа. (2016). Простір освітніх можливостей. Режим доступу: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі