Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Шкіль С.О. БІНАРНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Донизу

Шкіль С.О. БІНАРНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ  Empty Шкіль С.О. БІНАРНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 2:54 pm

Шкіль Світлана Олександрівна
викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії,
Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, shkil2017@ukr.net

БІНАРНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Сучасна освітня ситуація в суспільстві вимагає оновлення багатьох сторін педагогічної діяльності, обумовлює необхідність впровадження інноваційних технологій, активних форм і методів навчання. Наше суспільство перебуває в постійному розвитку і через систему утворень висуває і реалізує все нові вимоги до людини, а, отже, і до якості освіти:
- до навчання, тобто до постійної самоосвіти, освоєння нових видів діяльності;
- до інтелектуально-фізичного розвитку (доступ до технологій можливий тільки інтелектуально розвиненим людям);
- до здатності мислити і діяти творчо.
У сучасних умовах освіта не може залишатися осторонь від стрімких процесів науково-технічного прогресу, посилення інтеграційних функцій у розвитку науки, техніки, виробництва.
Одним із найперспективніших шляхів удосконалення підготовки майбутніх спеціалістів, озброєння їх потрібними знаннями і практичними навичками є впровадження активних форм і методів навчання.
Інтегроване заняття – заняття, що полягає в об’єднанні зусиль викладачів різних предметів у його підготовці і проведенні, а також в інтеграції знань про певний об’єкт вивчення, що здобувається засобами різних навчальних дисциплін.
Інтегроване заняття – міжциклове заняття (поєднує матеріал декількох предметів) [2].
Інтегроване, бінарне заняття – це заняття, у змісті якого поєднуються різні предмети (дисципліни) навколо вивчення однієї теми.
Бінарне заняття – нестандартна форма навчання з реалізації міждисциплінарних зв’язків. Це творчість двох педагогів, яка переростає у творчий процес студентів та формує в останніх креативну компетентність, бо вивчення якоїсь проблеми на межі двох дисциплін – це завжди цікаво. Такий вид діяльності викликає високу мотивацію, стимулює творчий пошук [3].
Бінарне заняття побудоване на тісних міжпредметних зв’язках, яке проводиться спільно двома викладачами відповідних дисциплін, кожен із яких повинен досягнути своєї дидактичної мети.
Слово «бінарний» походить від латинського слова, що означає «подвійний», тобто взаємодія двох викладачів. Під час формування висококваліфікованого фахівця важливим є те, щоб студент отримав комплекс знань, мав можливість визначити роль і місце кожної дисципліни та швидко адаптувався на виробництві. Таку можливість і надають бінарні заняття.
Проведення таких занять дозволяє студентам:
- глибше ознайомитися з навчальним матеріалом, максимально наблизити аудиторне навчання з практикою професійної діяльності;
- забезпечити міждисциплінарні зв’язки та підвищити рівень засвоєння матеріалу, формувати у студентів цілісні знання, уміння використовувати їх у практичній діяльності;
- активізувати процес навчання, досягти високої активності в групі.
Поєднання в бінарному занятті предметів професійного циклу сприяє більш глибокому засвоєнню знань, підвищенню рівня узагальнення та систематизації, розширює кругозір і культуру студентів, тому проведення таких заходів є виправданим та доцільним.
Вважається, що деякі предмети є пріоритетними до інтеграції. Наприклад, інформатика та математика, біологія й екологія, математика та економіка. Але практичний досвід показує, що завжди є можливість для нових творчих джерел, тобто можливість зв’язати такі зовсім вважалося не споріднені предмети, як екологія та економіка.
Особливо важливо продумати методику проведення такого заняття. Заздалегідь визначається обсяг і глибина розкриття матеріалу, послідовність його вивчення. Частка участі кожного викладача залежить від змісту матеріалу, але приблизно повинна бути рівною.
Таких занять можна розробити багато, але вони не можуть стати щоденними. Проведення бінарних занять можливо завдяки тісній співпраці викладачів, предмети або теми яких будуть тісно пов’язані між собою. При розробці кожного заняття обираються відповідні форми та методи сумісної педагогічної діяльності.
Вдало проведеним є таке заняття, на якому не має інформаційного перевантаження студентів, студенти повинні розуміти, навіщо, що і як саме треба робити, а не механічно виконувати вказівки викладачів.
Стимулюючи творчу діяльність викладача та його вихованців, інтегровані заняття створюють сприятливі умови для співпраці, розширюють функції викладача, дають можливість покращити методику своєї роботи та вдосконалювати її.
Список використаних джерел:
1. Гриценко Н.Н. Технологія інтегрованого уроку. / Н. Н. Гриценко // Вісник профосвіти. – 20 грудень 2007р. – № 19 – С.9 -11.
2. Іванчук М.Г. Формування і розвиток особистісного потенціалу школяра в процесі інтегрованого навчання. /М. Г. Іванчук // Психологія: Зб. наукових праць. –Київ, 2003. – Вип. 19. – С.127-131.
3. Пехота О. М. Освітні технології Навчально-методичний посібник / Пехота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М.. – Київ: А.С.К., 2003. – 255 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі