Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Коношенко О.Я. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Донизу

Коношенко О.Я. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ Empty Коношенко О.Я. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 1:32 pm

Коношенко Оксана Яківна,
викладач економічних дисциплін, спеціаліст першої категорії, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, konosenkooksana@gmail.com

ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Функціонування ринкових багатоукладних відносин в народному господарстві потребує не лише докорінних змін у структурі різних форм власності, а й істотного вдосконалення системи управління виробництвом. Нині керівники й спеціалісти підприємства не можуть покладатися тільки на свою інтуїцію. Управлінські рішення й дії мають базуватися сьогодні на точних розрахунках, глибокому й усебічному економічному аналізі, бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодний організаційний, технічний чи технологічний захід не можна здійснювати доти, доки не доведено його економічну доцільність. Недооцінювання ролі економічного аналізу, прорахунки у планах і управлінських діях призводять до відчутних втрат. Ті підприємства, де економічному аналізу приділяють належну увагу, досягають високої економічної ефективності. Економічний аналіз дає змогу вибирати оптимальну стратегію й обґрунтовувати управлінські рішення для внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації.
Керівники всіх рівнів, спеціалісти, інвестори, акціонери і конкуренти для оцінювання діяльності підприємств мають володіти методикою економічного аналізу. Оволодівши цією методикою, керівники, спеціалісти, студенти формують аналітичне мислення, розвивають уміння і навички використання аналітичних інструментів для об’єктивного оцінювання господарських ситуацій, вироблення й обґрунтування оптимальних управлінських рішень, а також навички якомога повнішого виявлення та використання резервів поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємств.
Метою практичних занять і навчальної практики з економічного аналізу є здобуття студентами систематизованих знань і навичок володіння науковими основами економічного аналізу. Студенти мають засвоїти зміст аналізу, його завдання, предмет і метод, з’ясувати джерела інформації та взаємозв’язки аналізу з важливими економічними дисциплінами, оволодіти спеціальними прийомами аналізу конкретних показників і зрозуміти сутність комплексного економічного аналізу.
Глибокі знання гарантуватимуть успіх. Молоді спеціалісти у господарстві зможуть мобілізувати наявні резерви зростання продуктивності праці, підвищення якості продукції, найбільш повного використання діючих виробничих потужностей, ощадливого використання сировини та паливно-енергетичних ресурсів за рахунок застосування ресурсозберігаючих і безвідходних технологій, залучення вторинних ресурсів, підвищення ритмічності виробництва і повного виконання договірних зобов’язань. У будь-яких життєвих ситуаціях знання економічного аналізу і вміння чітко визначати свої справжні наміри гарантуватимуть удачу та остаточний успіх.
На семінарських заняттях економічний аналіз вивчається теоретично. На практичних заняттях з кожної теми студенти відпрацьовують навички аналітичної роботи з використанням конкретної інформації. За такого підходу обидві форми навчання стають більш цілеспрямованими й ефективними, підвищується рівень теоретичної та практичної підготовки студентів. Практичні завдання мають наскрізне завдання, виконуючи яке студенти комплексно аналізують діяльність підприємства. Цифрові дані умовні, відпрацьовані для навчальних цілей і не можуть розглядатися як показники будь-якого конкретного підприємства. Навчальна практика з економічного аналізу передбачає виконання звіту за окремими варіантами на матеріалах конкретного підприємства з формуванням додатка до роботи (форм чинної звітності підприємства), що вимагає від студента самостійності при її виконанні.
Зручним навчальним ресурсом для студентів при організації їхньої самостійної роботи буде електронний посібник з дисципліни «Економічний аналіз» у формі веб-документу (рис. 1).

Коношенко О.Я. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ Azauez10

Рис. 1. Електронний посібник з дисципліни «Економічний аналіз»

Електронний посібник містить перелік обов’язкових питань з дисципліни «Економічний аналіз» з наведенням розрахункових таблиць, оснащений переходами (гіперпосиланнями) по змісту, що полегшує навігацію по посібнику та виконання завдань. Посібник містить електронні таблиці автоматизованого розрахунку, розроблені у MS Excel. Використання посібника сприяє самостійному виконанню студентами завдань з навчальної практики, що відповідає сучасним вимогам підготовки  спеціалістів.
Наголосимо, що впровадження електронного посібника сприятиме збільшенню інтересу до навчання; формуванню активного, незалежного ставлення до освітнього процесу. Посібник забезпечить незалежне виконання навчальних завдань, що є більш вигідним для навчання. Плануючи та вибудовуючи власну освітню траєкторію, студент стає більш сконцентрованим та цілеспрямованим, а отже, навчання буде більш ефективним як сьогодні, так і в довгостроковій перспективі. Крім того, упровадження електронного посібника реалізує один із важливих принципів ресурсно-орієнтованого навчання – принцип самостійності та керованості, який полягає у тому, що студент самостійно керує власним навчанням, при цьому має можливість використовувати будь-які зручні і доступні для себе інформаційні ресурси, а також перевіряє себе, обираючи відповідні своїм уподобанням методи контролю (тести, метод портфоліо тощо) та завдання відповідного рівня складності [1].
Список використаних джерел
1. Кононец Н.В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... доктора пед. наук. Полтава. 473 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі