Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Новікова Л.О. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Донизу

Новікова Л.О. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ Empty Новікова Л.О. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 2:53 pm

Новікова Лариса Олександрівна
викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, larik.novikova@gmail.com

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Творчість являє собою тип діяльності, який створює якісно нові матеріальні і духовні цінності або висуває нові, ефективніші способи розв'я- зання тих чи інших наукових, технічних, соціальних та інших проблем. [2]
Важливим фактором формування творчої особистості є розвиток самостійності і відповідальності студента у розв'язанні пізнавальних, суспільно-політичних, трудових і моральних проблем. Завдання педагогічного колективу і студентів полягає в тому, щоб сформувати, міцно закріпити активну громадянську життєву позицію відповідно до потреб суспільства та особистості самого студента.
Самостійність, відповідальність, активність це характеристики та властивості життєвої позиції особистості взагалі і творчої зокрема.
Позааудиторна робота студентів – це процес, в якому домінує елемент самореалізації.
Залучення студентів до різних видів позааудиторної роботи в освітньому процесі сприяє розвитку зацікавленості до майбутнього фаху, вдосконаленню самостійної роботи, посиленню потреби творчого пошуку, формуванню міцного студентсько-викладацького колективу, оцінюванню власної діяльності та оточуючого колективу.
Позааудиторна робота із студентами у ВНЗ має ряд суттєвих переваг у порівнянні із аудиторними, зокрема:
- може бути не обмежена в часі;
- виключає авторитарне керівництво викладачів, студенти об’єднуються за інтересами;
- позитивно впливає на міжособистісні відносини учасників, сприяє їх самореалізації;
- направлена на розширення і поглиблення професійних знань, організацію творчої діяльності.
Результат позааудиторної роботи залежить від правильної її організації, яка має вирішальне значення для розвитку самостійності, креативності, конкурентоздатності та інших основоположних рис особистості спеціаліста з вищою освітою.
Основними видами позааудиторної роботи студентів є:
- індивідуальні;
- групові;
- масові. [4]
Під індивідуальною роботою розуміють самостійну діяльність окремих студентів, спрямовану на самовиховання, на виконання завдань викладача та доручень студентського колективу.
До індивідуальних форм позааудиторної роботи можна віднести:
- роботу з навчальною, довідниковою, науковою, науково-популярною літературою;
- складання конспектів;
- роботу з електронними підручниками та посібниками;
- підготовку повідомлень, рефератів, курсових робіт;
- підготовка презентацій на актуальні теми;
- складання та розв’язування задач, виконання вправ;
- складання та розв’язування кросвордів, ребусів, продумування і створення плакатів та ін.;
- використання навчально-методичних матеріалів освітніх веб-сайтів.
Групова робота охоплює порівняно невелику кількість студентів і сприяє виявленню та розвитку інтересів та творчих здібностей, сприяє поглибленню знань з дисципліни, збагачує інформацією, формує професійно значущі вміння та навички. Групова позааудиторна робота має цільовий характер, тобто припускає наявність певної загальної мети та спільних інтересів.
До групових форм позаурочної роботи можна віднести:
- гуртки та клуби (теоретичні; експериментальні; комплексні);
- факультативні заняття;
- консультації;
- творчі ігри;
- екскурсії тощо.
Масові форми роботи належать до числа найпоширеніших у вищих навчальних закладах. Вони дуже різноманітні, і, порівняно з іншими формами позааудиторної роботи, мають перевагу в тому, що розраховані на одночасне охоплення великої кількості студентської молоді. Формам масової позааудиторної роботи властиві такі особливості, як яскравість, урочистість, великий емоційний вплив. Ці форми в основному мають як пізнавальну, так і розважальну спрямованість і мають широкі можливості для активізації діяльності студентів.
До масових форм позаурочної роботи можна віднести:
- лекторії;
- науково-практичні та науково-теоретичні конференції;
- олімпіади, конкурси, турніри, фестивалі;
- тижні окремих дисциплін, циклових комісій;
- вікторини;
- КВК, інтелектуальні бої;
- випуск стіннівок;
- зустрічі з відомими людьми різних професій тощо.
Отже залучення студентів до поза аудиторної роботи сприяє розвитку творчого потенціалу особистості, що визначається сформованими і самостійно виробленими уміннями і навичками, здатністю до дії, творчої і результативної та мірою їх реалізації у тій чи іншій сфері діяльності.

Список використаних джерел:
1. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / Слєпкань З. І.. – Київ: НПУ, 2000. – 210 с.
2. Клименко В. В. Психологія творчості / Клименко В. В.. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.
3. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Київ: Каравела, 2008. – 352 с.
4. Малихін О.В. Методика викладання у вищій школі / О.В. Малихін, І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва, Г.І. Матукова. – Київ: КНТ, 2014. – 262 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі