Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Петрова С.С. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ»

Донизу

Петрова С.С. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ» Empty Петрова С.С. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ»

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 2:51 pm

Петрова Світлана Степанівна,
викладач вищої категорії, викладач методист, Медичний коледж Харківського національного медичного університету, dvnzkhmu@ukr.net

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ»

Сучасна реформа системи охорони здоров’я, перехід до надання первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової медицини потребують підготовки спеціалістів, які б відповідали світовим стандартам. Навчальні заклади повинні готувати не лише персонал для медичних установ, а конкурентоспроможних, професійних фахівців.
Контроль за набуттям знань студентів є одним з найважливіших етапів навчання. Контроль якості знань, умінь і навичок студентів має бути комплексним, систематичним, мати чітко визначену мету, забезпечувати надійний зворотній зв’язок між потоками переданої та засвоєної інформації, визначати результативність навчального процесу.
Методи контролю якості знань студентів при вивченні дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині», які пропоную я, забезпечують визначення рівня знань студентів як на «вході», так і за «кінцевим результатом», дозволяють за необхідності коригувати хід навчального процесу, виявляти проблемні моменти в знаннях кожного конкретного студента, що сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх медичних сестер.
Для контролю знань на практичних заняттях використовуються різноманітні методи: фронтальне та індивідуальне опитування, терапевтичні диктанти, тести для вхідного контролю знань та заключного. Дані методи необхідно постійно змінювати, бо студенти втрачають увагу, пристосовуються, намагаються хитрувати.
Питання терапевтичних диктантів та тестові завдання для вхідного контролю знань складені за схемою: етіологія, клініка, діагностика, догляд та лікування згідно з медсестринським процесом, профілактика. Така схема відповідає лекційному матеріалу. Якщо студент готувався дома, то він легко знайде правильні відповіді на питання.
Тестові завдання для вхідного контролю знань студенти перевіряють один у одного під контролем викладача та під час обговорення теми знаходять правильні відповіді. Завершується даний етап заняття роботою з тестовими завданнями з теми, що вивчалась.
При відпрацюванні навичок студенти користуються алгоритмами виконання практичних навичок. Навички з дисципліни майже всі відомі студентам, оскільки вивчались на заняттях з «Основ медсестринства», тому студенти прагнуть контролювати один одного, працювати в парах та групах під контролем викладача. Такий підхід активізує заняття, урізноманітнює його, сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
При проведенні тематичного контролю або модулів застосовуються різноманітні форми перевірки, які дозволяють об’єктивно оцінити знання студента: письмова та усна відповідь на питання, тестовий контроль, виконання практичних навичок. У журналі виставляється середня оцінка.
Викладачі медичного коледжу ХНМУ зазначають, що в процесі застосування кількох методів контролю підвищується якість підготовки студентів до занять, краще засвоюється програмний матеріал. Використання різноманітних методів контролю знань робить процес навчання жвавішим, стимулює розумову активність студентів, сприяє кращій підготовці студентів.
Дані методи контролю знань студентів використовувались викладачами коледжу і раніше, але з окремих тем і несистематично. Їх поєднання сприяло підвищенню рівня знань, зростанню якісної успішності за результатами семестрових оцінок. У студентів зростала мотивація до навчання, до плідної роботи не тільки на практичних заняттях, але й під час лекцій. Стабільно високими впродовж останніх 5 років стали показники результатів ліцензійного іспиту «Крок М», що свідчить про зростання якості підготовки медичних сестер в нашому коледжі.
Отже, щоденний різноманітний контроль отриманих знань дозволяє націлити студента на навчання, зацікавити його, забезпечити засвоєння студентами програмного матеріалу та оцінити якість навчання. Саме такий підхід допомагає підготувати висококваліфікованого медичного спеціаліста, який буде конкурентоспроможним фахівцем в сучасному медичному просторі.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі