Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Крижанівська Н.Л. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Донизу

Крижанівська Н.Л. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Empty Крижанівська Н.Л. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 1:35 pm

Крижанівська Наталія Леонідівна,
викладач вищої категорії Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж», natamar0808@ukr.net

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Потреби сучасного життя зумовлюють пошук нових форм організації навчально-виховного процесу. Сучасний світ динамічний, мобільний, тому молода людина краще реагує, відгукується на нове в навчанні. З розвитком сучасних технологій, поширенням і доступністю Інтернет-зв’язку відкриваються унікальні можливості для освіти. Інтернет – це не лише невичерпна скарбниця освітньої інформації, а й джерело активної інтелектуальної діяльності сучасного студента, який має необмежені можливості для одержання знань, удосконалення умінь, навичок. Викладачеві, в свою чергу, надається можливість оптимізувати систему контролю, зокрема переводячи тестування в онлайновий режим. Отже, метою статті є визначення потужностей системи онлайн тестування й опис методики створення таких тестів в мережі Інтернет.
Використання хмарних технологій Інтернету є одним із інноваційних засобів вивчення дисциплін, який дозволяє стимулювати пізнавальний інтерес студентів і вивільнити чимало часу для творчої співпраці викладача та студента. Провідна педагогічна ідея застосування онлайн тестування полягає у формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності студентів, покращення якості знань, формування інтересу до отримання нових знань та пошукової діяльності, інтенсифікації навчання за рахунок використання хмарного освітнього середовища, оскільки, покоління, що виросло на мобільних пристроях, новітніх інформаційних технологіях, вимагає динамічного навчального процесу.
Напрями реалізації ідеї: залучення студентів до самостійного опрацювання інформації, синтез матеріалу з виходом на самостійні узагальнення і висновки; розвиток критичного мислення; розвиток особистості студента та його адаптація у світовому інформаційному; формування інформаційної культури студентів, забезпечення їх інформаційних потреб.
Працюючи з хмарними сервісами для організації роботи зі студентами, постає багато проблем мотиваційного, дидактичного, організаційного характеру. На перешкоді стає і без того висока завантаженість, і певний психологічний бар’єр у пізнанні всього нового. Важливо з’ясувати, як поєднати звичні форми і методи, роками напрацьовані прийоми з абсолютно новим форматом роботи у хмарному середовищі. У навчанні, особливо для виконання домашніх завдань, студенти вже добре адаптувалися до використання різних Інтернет-ресурсів. Молодь активно використовує пошук різноманітної інформації, різні форми готових домашніх завдань, обговорює навчальні проблеми у соціальних мережах. Тому чимало часу та зусиль забирає осмислення осмислення та дослідження шляхів застосування хмарного середовища у процесі навчання своєї дисципліни.
Адаптованість студентів до активного використання Інтернет з одного боку полегшує використання хмарного середовища з навчальною метою, а з іншого виявляється певною перешкодою. Особливо важко відволікати молодь від практично безцільного відвідування соціальних мереж. Приступаючи до впровадження у свою діяльність хмарного освітнього середовища, потрібно детально вивчити характеристики, можливості, сервіси та інші його властивості.
На сьогоднішній день онлайн тестування є одним з кращих способів перевірки знань. Основний принцип тестування полягає в використанні стандартизованих задач і питань, які мають певну шкалу значущості.
Тестування в Інтернеті є перспективним напрямом розвитку в освіті, адже технології не стоять на місці і постійно розвиваються та вдосконалюються. Технології розвиваються для зменшення використання людських ресурсів та забезпечення ефективного та надійного проведення тестування.
За своєю сутністю тести та документи є «програмними» продуктами, тому їх досить легко передавати та отримувати через Інтернет. Це дає вже певні переваги, адже зникають проблеми щодо друку та зберігання тестів, інструкційних карт.
Інтернет-тестування вимагає високого контролю та відпрацювання. Складовими Інтернет-тестування є: технічні характеристики процесу, безпека, конфіденційність та справедливість.
Безпека вимагає врахування ряду чинників: безпека тестів, ідентифікація користувачів, конфіденційність, справедливість.
Тестування через глобальну мережу є досить зручним у користуванні, адже студент має можливість проходити оцінювання, не відриваючись від робочого місця або навчання. Така система є досить зручною для студентів, які поєднують навчання з роботою.
Використовуючи хмарний сервіс, є можливість відкривати та закривати завдання для того, щоб ніхто не мав до них доступу. Доступ можна відкрити після реєстрації або після введення певного коду. За допомогою тесту можна швидко та ефективно перевірити наявність знань студента, адже це займає менше часу та дає більш точні показники.
В процесі використання хмарного навчального середовища для контролю знань студентів можна виділити наступні його переваги:
- Інтернет є ефективним засобом розповсюдження інформації та потужним засобом збирання інформації;
- тести складаються шляхом довільного вибору тестів із банку завдань;
- бази тестових завдань на сервері, то ж це зменшує можливість втручання в тестування сторонніх людей;
- по закінченню тесту студент має можливість бачити свої результати.
Серед проблеми Інтернет-тестування можна виділити:
- потреба в наявності необхідного обладнання;
- наявний рівень ідентифікації не виключає ситуації, коли студент передає свої дані іншій особі, неналежна форма контролю;
- доступ до різних джерел інформації під час проходження тесту.
Для того щоб навчитися створювати і застосовувати для своїх потреб онлайн-тести, зовсім не потрібно встановлювати на дорогий платний хостинг громіздкі системи або вивчати скриптові мови для створення веб-сторінок. Для цих цілей є спеціально створені проекти, які дозволяють створити «з ходу» повноцінний онлайн-тест перевірки знань студентів.
Існує велика кількість онлайн-систем для створення і проведення Інтернет-тестування. Зупинюсь на основних можливостях сервісу Online Test Pad. Даний сервіс використовую для підготовки до контрольної роботи, заліку, вікторин та практичних робіт. Можна створити окрему сторінку, на якій буде розміщений актуальний на даний момент тест або завдання і будь-який бажаючий, зайшовши на цю сторінку, може пройти даний тест.
Перш за все в даному освітньому модулі потрібно ввести список студентів. Для цього кожний студент повинен був надати адресу своєї електронної скриньки. А це в свою чергу вже зацікавило студентів. Наступним кроком стало додавання комплексних завдань та тестів з дисципліни. Цей процес не зайняв багато часу оскільки з даної дисципліни вже були підготовленні мною лабораторно-практичні роботи та тестові завдання. Дану можливість освітнього модуля використовувала для підготовки студентів до виконання лабораторно-практичних робіт та здачі змістових модулів даної дисципліни. Після реєстрації студентів у системі кожен з них міг отримати доступ до завдань через свою електронну адресу та при необхідності змінити пароль доступу. Завдання студенти можуть виконувати незалежно від їх місця знаходження при умові доступу до комп’ютерної мережі Інтернет.
Заключним етапом використання освітнього сервісу є оцінка рівня знань студентів, підведення підсумків та статистичні дані виконання завдань, що в даному сервісі виконується автоматично. При тестуванні студенти бачать миттєво результат проходження завдань і при підготовці до занять можуть ще доопрацювати необхідний матеріал дисципліни.
Для зрізового контролю знань даний сервіс можна використовувати на підсумковому занятті або виконання підсумкової роботи, відкривши доступ до завдань в день його проходження.
Загалом, впровадження хмарних освітніх навчальних середовищ, а саме онлайн тестування, значно підвищує ефективність навчання, надає студентам впевненість в своїх силах, дозволяє учасникам навчального процесу краще організовувати робочий час.
Список використаних джерел
1. Литвинова С. Г. Поняття та основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №2 (40). – С. 26-41
2. Шевчук П.Г. Особливості системи комп’ютерної підтримки навчання на сайті загальноосвітнього навчального закладу // П. Г. Шевчук / Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред.: В. Ю. Биков. – 2009. – №2(10). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/48.
3. http://inphormatika.ru/progs/kak_sozdat_test_v_servise_online_test_pad.html


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі