Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Литвинова О.В. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК «УКРАЇНСЬКА МОВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Донизу

Литвинова  О.В. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК «УКРАЇНСЬКА МОВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Empty Литвинова О.В. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК «УКРАЇНСЬКА МОВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 1:35 pm

Литвинова Оксана Василівна,
викладач вищої категорії, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, oxana.litwi@yandex.ua

ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК «УКРАЇНСЬКА МОВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Мова – це звуки, Смисл, Душа народу.
Мова – це розум і руки, Сутність народу.
Забути мову – Душу зрадити, Найнижче рабство.
Бо мова – не звуки, Смисл, Душа народу.
Мова – це розум і руки, Сутність народу.
Без мови Нема Народу!
М. Луків

Здобуваючи освіту, не кожен студент усвідомлює, що з усіх наук найперше йому слід опановувати мову, якою б він вільно, легко, точно й грамотно міг викладати свої думки. Усім відома теза про те, що основна функція мови – бути засобом спілкування. Проте не менш важливою функцією є її призначення виступати знаряддям мовленнєвої й мовної діяльності. Тому кожному варто замислитися, чи на належному рівні в нього, як майбутнього фахівця, знаряддя праці, тобто його мова. Адже наше мовлення – це вираження нашої особистості.
Як і будь-яка національна мова, українська мова має вироблені століттями норми мовлення. Усне мовлення – одна з форм мови, другою – є писемне мовлення. Оскільки письмо вторинне щодо усного мовлення, тобто створене людиною штучно, то в нього є свої умовності (норми), володіння якими засвідчує високу культуру комуніканта.
Саме тому питанням культури мови (писемної й усної) при вивченні української мови у навчальному закладі приділяється така велика увага.
Досвід викладання української мови студентам дав змогу визначити структуру пропонованого посібника, матеріал якого можна використовувати на практичних заняттях зі студентами та для індивідуальної самостійної роботи.
Автор ставить за мету допомогти студентам опанувати українську мову на синтаксичному і текстовому рівнях; ознайомити з особливостями її функціонування в певних галузях, розвинути критичне ставлення до рівня власного мовлення, виховувати прагнення удосконалити його.Навчальний посібник містить теоретичну частину та як підсумок знань, здобутих студентами протягом вивчення певного розділу, робочий зошит (практична частина) та дидактичний матеріал( таблиці та схеми).
За посібником можна опрацювати всі теми з синтаксису простого речення. Але оскільки він має навчально-тренувальний характер, то до кожної теми дається стислий виклад теоретичного матеріалу, ілюстрований відповідними синтаксичними конструкціями, і вправи для самостійного виконання.
Зошит містить практичні завдання з курсу української мови для студентів загальноосвітньої підготовки. Він має на меті допомогти студентам в оволодінні писемними навичками. Зошит можна використовувати як при підготовці до практичних занять, так і в процесі занять з української мови.

Дидактичний матеріал укладено відповідно до вимог програми з української мови для вищих навчальних закладів з українською мовою навчання. Основна його мета – допомогти студентам засвоїти теоретичний курс синтаксису сучасної української літературної мови, стимулювати їх до вдосконалення культури усного й писемного мовлення

У посібнику подано відомості із загальних питань синтаксису, словосполучення та простого речення у вигляді логічних схем та таблиць, які узагальнено відбивають основні положення лінгвістичного матеріалу. Це спростить і полегшить роботу з вивчення теоретичного матеріалу, допоможе відтворити, узагальнити й систематизувати матеріал з теоретичних питань синтаксису. Поряд із синтаксичними відомостями до кожної з тем пропонуються правила пунктуації. Це допоможе студентам удосконалити навички пунктуаційної грамотності.
Змістом завдань передбачена і перевірка теоретичного матеріалу. Запропоновані схеми й таблиці можуть бути використані викладачем під час повторення і узагальнення матеріалу, а також для самостійної роботи студентів.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі