Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Литвинова О.В. КОЛАЖ ЯК РІЗНОВИД ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Донизу

Литвинова О.В. КОЛАЖ ЯК РІЗНОВИД ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Empty Литвинова О.В. КОЛАЖ ЯК РІЗНОВИД ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 1:32 pm

Литвинова Оксана Василівна,
викладач вищої категорії, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, oxana.litwi@yandex.ua

КОЛАЖ ЯК РІЗНОВИД ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Рушійною силою процесу навчання є інтерес студентів до предмету. Розвивати його покликані системи інтерактивних та особистісно зорієнтованих педагогічних технологій, серед яких – метод проектів.
Ще В.Сухомлинський переконував, що “справжня школа – це багатогранне духовне життя учнівського колективу, в якому учитель і діти об’єднані багатьма інтересами і захопленнями“. Одним з найдоцільніших методів є інноваційний метод проектів, який передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.
Модне слово “проект“ постійно на слуху. Але чомусь одні проекти виконуються і приносять результат, а інші – ні.
Робота над проектом – практика навчання в процесі конкретної праці студента на основі його вільного вибору, з урахування його інтересів. У свідомості студента це має такий вигляд:
‘‘Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати’’.
Для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між знаннями, уміннями та навичками.
Метод проектів – це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізації особистості, розвиток її можливостей у процесі створення певного ‘‘продукту’’ під контролем викладача.
Проектна діяльність допомагає усвідомити відповідальність кожного за спільну справу, підвищити рівень особистої участі, якомога ефективніше виконати роботу та представити її результат.
Підготовка проекту з мови орієнтує як на пошукову, так і на творчу діяльність. У мовному проекті можуть міститися правила, визначення з обраної теми, схеми, колажі, таблиці, алгоритми, вправи на повторення, творче завдання, ребуси, кросворди, акровірші, тощо.
Як показує практика найбільш цікавими для студентів є дослідницько – наукові, ознайомлювально-інформаційні та творчі проекти.
Одним із цікавих і продуктивних видів роботи, які викладачі використовують на заняттях, є створення колажів – різновидів проектів.
Колаж – це вільна творчість. Цей вид роботи розвиває у студентів кмітливість, уважність, винахідливість, уміння логічно й образно мислити, комбінувати. І звичайно ж, не залишає байдужим жодного студента.
А що таке колаж? З якого ж матеріалу створюють колажі?
Студенти використовують при створенні колажів вирізки із газет, журналів: фотографії, написи, окремі букви; власні малюнки і написи; графічні ескізи; схеми; кольоровий папір, коректор; роблять витинанки тощо.
Вони заздалегідь знають, що хочуть зробити, тобто в них вже є образ і потім вони підбирають під нього деталі. А інколи сама фотографія, або людина, яка на ній зображена задає настрій колажу. На перший погляд, студентам здається, що виготовлення колажів – річ проста, але це не так.
Колаж – це гармонійне поєднання змісту і форми. Щоб створити колаж, студентам необхідно добре знати матеріал.
Гра зі зміною контексту, маніпуляція над текстом, вміщеним в чужий йому культурний, контекстуальний чи стильовий пласт, виривання слова зі звичного середовища – все це є найхарактерніші ознаки колажу.
Прийом полягає у створенні композиції на певну тему, в основі якої повинна лежати конкретна ідея. Така композиція створюється за допомогою наклеювання на якусь основу елементів різних матеріалів.
При створенні колажу необхідно правильно вибрати об'єкт, над яким треба працювати. Звернуть увагу на саме головне, не відхиляючись від теми; можна зробити невеликий запис, але обов’язково, щоб всі реквізити були пов’язані одним сюжетом. Фон колажу також може бути різним, в залежності від теми, підібраних ілюстрацій, фотографій.
Колажі створюються студентами як самостійно, так і колективно(групова робота), на заняттях і в позаурочний час.
Студенти виготовляють поодинокі колажі і цілу серію колажів, об’єднаних однією темою.
Під час самостійної роботи над створенням колажів(проектів) не придушується ініціатива студентів, створюється ситуація успіху. Опрацьований матеріал студенти представляють під час захисту колажів. Під час роботи з колажем надають перевагу груповій роботі. Застосовують цей метод під час занять узагальнення та систематизації знань.
 у групах створюють підгрупи, обирають координатора, з’ясовують проблем;
 визначають тему, мету, складають план роботи;
 опрацьовують джерела інформації;
 накопичують матеріал;
 розподіляють обов’язки між членами групи; обговорюють суперечливі питання, толерантно вирішують їх, аргументують думки; захищають різновид проекту-колаж.
Щоб зрозуміти зміст створених студентами колажів, необхідно пояснення до них. І тому до самостійно створених колажів студенти дають невеличкий коментар. Це може бути ланцюжок слів, невелике оповідання, короткий аналіз, координатор групи або учасник розповідає, чому обрані дані малюнки, про що вони нам повідомляють.
Використовувати колажі можна на всіх етапах заняття, адже вони зорієнтовані на підвищення пізнавальної діяльності студентів, на розвиток їх творчих здібностей.
Колажі на заняттях з української мови використовуються для того, щоб студентам було легше систематизувати свої знання та закріпити вивчений раніше матеріал. Робота в групах(цього потребує колаж) передбачає між особистий контакт студентів, формує дух команди та вчить відповідальності. Групова робота навчає студентів чітко та організовано розподіляти між собою та якісно виконувати поставлені завдання.
Прийом колажу на заняттях з мови допомагає активізувати не тільки інтелектуальну діяльність студента, але й включити її творчий процес, поліпшити емоційну атмосферу навчання, реалізувати індивідуальний підхід до студентів. Такий вид діяльності розвиває творчі здібності( а саме: творчу уяву та мислення, вміння висловлювати власну думку, розвиває пам`ять та увагу) та організовані здібності, що теж є важливим для колективної роботи, створює умови для творчої самореалізації, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абашина Н.С. Розвиток ключових життєвих компетенцій через метод проектів // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико- зорієнтований збірник / Керівник авторського колективу – директор ліцею міжнародних відносин № 51 С.М. Шевцова. Науковий керівник і редактор – канд. істор. наук І.Г. Єрмаков. – К.: Департамент, 2003. – С.257-258.
2. Гусь І.М., Калмикова І.В. Метод проектів // Управління школою. – 2005. – № 5. – С. 8-11.
3. Зозюк І. Творчі проекти: обґрунтування необхідності // Українська мова та література. – 2005. – № 45. – С. 6-7.
4. Меняєва І.М. Про метод проектів.// Педагогічна майстерня, №4, 2004.
5. Новикова Т.А. Проектні технології на уроках і в позаурочній діяльності//Народна освіта, №7, 2008.
6. Русакова Т.Г. Колаж як метод у системі професійної підготовки студентів дизайнерів / Т.Г.Русакова, С.Г.Шлеюк, Е.А.Левіна // Вісник ОДУ. – 2014. – №5 (166). – С. 194-199.
7. Столяренко Г., Дем’яненко О. Чи можна застосовувати проектні технології на уроках літератури? // Українська мова та література. – 2005. – № 45. – С. 3-5.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі