Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Лихогод Н.Г., Ольховик Т.О. КОНКУРС “ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ” ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЕДАГОГА

Донизу

Лихогод Н.Г., Ольховик Т.О. КОНКУРС “ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ” ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЕДАГОГА Empty Лихогод Н.Г., Ольховик Т.О. КОНКУРС “ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ” ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЕДАГОГА

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 1:34 pm

Лихогод Ніна Григорівна,
завідувачка лабораторії педагогічних інновацій ДУ “НМЦ “Агроосвіта”
Ольховик Тетяна Олександрівна,
методист лабораторії педагогічних інновацій ДУ “НМЦ “Агроосвіта”

КОНКУРС “ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ” ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЕДАГОГА

Тенденції розвитку освіти в Україні зумовили необхідність упровадження інноваційних процесів в освітній системі, заміну старих шаблонних освітніх моделей новими, нестандартними, творчими, прогресивними і водночас дієвими та адаптованими до сьогодення.
Серед завдань методичної роботи в технікумах та коледжах на сучасному етапі є активізація творчих здібностей викладачів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. До творчості викладача спонукає й сьогоднішній студент – розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Отже, наразі необхідно формувати тип викладача-новатора, справжнього фахівця.
Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності, яка формується під час педагогічної практики.
З 2000 року лабораторією проводиться Всеукраїнський конкурс “Педагогічні інновації”. Метою проведення конкурсу є виявлення та підтримка творчої педагогічної діяльності працівників і студентів аграрних технікумів та коледжів, вивчення і поширення кращих педагогічних практик, створення ефективного освітнього процесу та забезпечення якості освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців. Конкурс спрямований на реалізацію державної політики з питань освіти в Україні; залучення широкого кола педагогів до створення сучасних форм і методів навчання і виховання; пошук і підтримку творчих педагогів, сприяння впровадженню їх методичних інновацій; створення інформаційного банку методичних ідей, освітнього простору, який об’єднує педагогічних працівників для акумуляції сучасних інноваційних педагогічних технологій; сприяння обміну педагогічним досвідом між викладачами; залучення студентської молоді та викладачів до творчої діяльності в урізноманітненні та збагаченні форм і методів організації освітнього процесу; пропагування національної культури та самобутнього мистецтва українського народу.
У травні–червні 2016 року із 102 аграрних технікумів і коледжів на заключний етап конкурсу до 14 номінацій представлено 2241 методичний матеріал, авторами яких стали понад 2500 педагогічних працівників. За результатами проведення заключного етапу 449 робіт, які оцінені найвищими балами у відповідних номінаціях, занесено до анотованого каталогу кращих конкурсних робіт, з них – 117 отримали дипломи за призові місця. Відзначено авторські колективи із 50 навчальних закладів.
До каталогу кращих конкурсних робіт увійшло найбільше методичних матеріалів з Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ (28), ВСП “Рівненський коледж НУБіПУ” (19), Борщівського агротехнічного коледжу (14), Мирогощанського аграрного коледжу (13), Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА (13), ВП “Старобільський технікум Луганського НАУ” (12), ВСП “Ногайський коледж Таврійського ДАТУ” (12), Коледжу харчової та переробної промисловості Харківського НТУСГ ім. Петра Василенка (12).
Натомість найбільше дипломів отримали автори (авторські колективи) з Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ (15), ВП НУБіП України “Мукачівський аграрний коледж” (7), Коледжу управління, економіки і права Полтавської ДАА (6), Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького НАУ (5), ВСП “Рівненський коледж НУБіПУ” (5).
З кожним роком кількість представлених методичних матеріалів на конкурс зростає. Для порівняння: 2000 рік – 495 робіт, а в 2016 році – 2241 робота. Власне, кожен з педагогів може адаптувати свій методичний матеріал для участі у конкурсі, оскільки номінації охоплюють всі напрями освітнього процесу. Традиційно створюється перелік конкурсних методичних матеріалів у розрізі номінацій та спеціальностей. Переможці визначаються з поміж:
• дисциплін циклів загальноосвітньої, гуманітарної і соціально-економічної підготовки та дисциплін “Фізичне виховання”, “Безпека життєдіяльності”, “Основи екології”, “Основи охорони праці”;
• дисциплін економічних та юридичних спеціальностей;
• дисциплін технічних спеціальностей;
• дисциплін технологічних спеціальностей.
Зокрема роботи-переможці, заносяться до анотованого каталогу кращих конкурсних робіт.
Пропонуємо невеличкий екскурс за номінаціями конкурсу.
У номінації “Сучасний навчальний посібник (підручник)” змагалися 111 текстових матеріалів. Рекомендовано під час створення посібників (підручників) вдало поєднувати системно викладений теоретичний матеріал разом з ілюстрацій, табличним, схематичним з урахуванням специфіки дисципліни. Більшість посібників містять вдало побудовану систему вправ та завдань, тематичні глосарії, посилання на інтернет-джерела, нормативно-правову документацію тощо. Група викладачів Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького НАУ з метою інтеграції дисциплін гуманітарного циклу та вивчення історії України розробила інтегрований навчальний посібник англійською і українською мовами, що посів ІІІ місце. Теоретичний матеріал подається синхронно двома мовами та може бути використаний у як путівник історичного минулого нашої держави. Світлана Степанчук, викладач Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ, отримала І місце за навчальний посібник з дисципліни “Товарознавство сировинної галузі”. Окрім лекційних занять у ньому подано забезпечення лабораторних.
За останній рік у НМЦ “Агроосвіта” була проведена низка круглих столів з питань особливостей створення сучасної навчальної літератури та видавництва. Учасниками зазначених заходів стали автори, авторські колективи з технікумів і коледжів, більшість з яких мають досвід створення посібників (підручників) нового покоління і представляли їх на конкурс.
Сучасна система освіти все активніше використовує інформаційні і комп'ютерні технології. Особливо динамічно розвивається використання електронних підручників та ресурсів у освітньому процесі навчальних закладів. Тож актуальність номінації “Електронний навчальний посібник (підручник), ресурс” у конкурсі цілком очевидна. На заключний етап конкурсу представлено 183 електронних посібників, з них 30 – відкритого типу (ті, які мають можливість on-line роботи без викачки з інтернет-ресурсу), 153 – локального (ті, що локалізується на будь-якому носієві інформації – диск, флеш-карта, вінчестер комп’ютера). Наповнення конкурсними матеріалами даної номінації показує, що під час створення електронних освітніх ресурсів у гіпертекстовому середовищі найчастіше використовується наступне програмне забезпечення: HTML-сторінки, Microsoft Office FrontPage, TurboSite, Adobe Dream Weaver, SunRav Book Office, NATATA eBook Compiler, Auto Play Media Studio, PDF-формат, платформа Moodle, “хмарні” технології. Роботи-переможці містять у собі усі складові комплексу навчально-методичного забезпечення з дисципліни, які вдало доповнюються контролюючими тестовими завданнями, мультимедійними презентаціями, аудіосупроводом, відеофайлами, flesh-відео, gif-анімацєю тощо.
П’ять років тому в Коледжі Сумського НАУ створено віртуальне освітнє середовище на базі платформи Moodle. Усі навчальні курси розміщуються на навчальному сервері. Викладачі самостійно створюють дистанційні електронні курси, наповнюють їх та за потребою проводять навчання на відстані. Представлені Ніною Покутньою і Вікторією Гриценко, викладачами коледжу, електронні ресурси з економічних дисциплін посіли І місце.
Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників. Декілька років тому у нашому конкурсі започатковано номінацію “Освітній веб-сайт викладача”. Освітні сайти – це новий рівень організації освітнього процесу і поліпшення його організаційно-методичного забезпечення, надання можливості усім студентам дистанційного доступу до інформаційних ресурсів навчального, методичного , виховного характеру через мережу інтернет. З кожним роком кількість представлених сайтів на заключний етап конкурсу зростає, зокрема, у цьому році змагалося 60 сайтів. Переважна більшість з них створена за допомогою таких оболонок та програм конструкторів сайтів: Jimbo,Webnode, UCOZ, Wordpress, Wix.com, сервісів Google тощо. Члени конкурсної комісії при визначенні переможців в цілому надавали перевагу інформаційному наповненню (контенту) сайтів, який мав містити навчально-методичне забезпечення дисципліни чи циклу дисциплін, матеріали позааудиторної, наукової, виховної роботи. Також було звернуто увагу на дизайн сайтів, навігацію, систему пошуку і відбору інформації, частоту оновлення інформації, зворотний зв’язок тощо.
До вашої уваги пропонуються адреси сайтів-переможців з різних дисциплін:
www.astrofiz.esy.es
http://axiom.at.ua
https:/sites.google.com/site/seredzimova/
http://aek-sdz.pl.ua/
http://sites.google.com/site/finansipov/home
http://sites.google.com/site/myzvkcom
http://t-a-n-k.io.ua/
http://cms.tlm0.webnode.com.ua
http://timoshchuk-roman-mikolajovich.webnode.com.ua
http:/hvzt43.wix.com/hirurg
irinaglagoleva.jimbo.com
Серед них сайти з таких дисциплін, як: “Фізика”, “Математика”, “Фінанси”, “Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система”, “Інженерна графіка”, “Хірургія ветеринарної медицини” та інші. Заслуговує на увагу сайт діагностики та корекції знань студентів з дисциплін природничо-математичного циклу, що створено творчим колективом викладачів Аграрно-економічного коледжу Полтавської ДАА.
До номінації “Сучасні засоби унаочнення” представлено 208 творчих робіт. Переважна більшість з них це мультимедійні презентації, створені у Microsoft Office Power Point, деякі за допомогою Rrezi. Також чільне місце у цій номінації займають атласи, плакати, посібники у схемах і таблицях. При визначенні переможців враховувалися вимоги щодо створення зазначених видів унаочнення, зокрема не переобтяження текстовим матеріалом, наявність ілюстрацій, схем, таблиць, системи контролю знань студентів. І місця посіли відеопосібники з дисциплін “Вступ до спеціальності” (Наталія Косенчук, викладач ВСП “Ногайський коледж Таврійського ДАТУ”) та “Всесвітня історія” (Ірина Дрига, викладач ВНЗ “Кіровогрдаський технікум механізації сільського господарства”). До кожного заняття викладачі підібрали “нарізані” відео з інтернету і подали методичні рекомендації щодо їх застосування на конкретному занятті. Серед тих, які посіли ІІ місця, розроблені у гіпертекстовому середовищі: електронний атлас ветеринарних інструментів і обладнання (група авторів Бучацького коледжу Подільського ДАТУ) та електронний каталог основних видів бур’янів (Оксана Гордієнко, викладач Коледжу управління, економіки і права Полтавської ДАА). Відеолекції з фізики на тему “Магнітне поле” (Віталій Попович, викладач ВСП “Чигиринський економіко–правовий коледж Уманського НУС”) посіла також ІІ місце. Відеолекції є одним із видів перевернутого навчання, у якому поєднуються традиційні методи та дистанційні. Відеолекції передбачають зміну ролі викладача, який здає свої передові позиції на користь більш тісної співпраці та спільного внеску в навчальний процес.
До номінації “Сучасні контролюючі засоби якості знань студентів” представлено 184 творчі роботи. Більшість з них – це комп’ютерні тести з дисциплін, створені за допомогою оболонок AD Soft Tester, MyTest Х, Easy Quizzy, SunRav TestOffice Pro 4, Айрен, “Асистент”, на базі платформи Moodle, “хмарних” технологій. Одне з переможних місць отримало інтерактивне тестування з дисципліни “Економічна кібернетика” Вікторії Балюк, викладача Коледжу управління, економіки і права Полтавської ДАА. Зазначене тестування розроблене в програмній оболонці iSpring QuizMaker, яка дозволяє створювати різні форми навчальних тестів. Натомість тестова програма “Хто хоче стати відмінником” Миколи Лютка, викладача ВСП “Рівненський коледж НУБіП України”, посіла ІІІ місце. Створена вона для оцінювання якості знань студентів зі спеціальності “Землевпорядкування” в ігровій формі за аналогією до телевізійної гри “Хто хоче стати мільйонером”.
Номінація “Навчальні відеофільми” започаткована ще на витоках конкурсу. Кількість представлених відео з кожним роком не дуже змінюється, зокрема у цьому році тут змагалося 84 власноруч відзнятих і компонованих відеоматеріалів. Не дивно, що серед переможців значаться навчальні відео, створені авторськими колективами Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ, ВСП “Шевченківський коледж Уманського НУС”, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу, Хомутецького ветеринарно-технологічного коледжу Полтавської ДАА, ВП НУБіП України “Мукачівський аграрний коледж”. Саме у зазначених навчальних закладах ведеться системна робота упродовж багатьох років щодо створення цього виду унаочнення.
Найбільш наповненою номінацією стала “Інноватика в організації самостійної роботи студентів” (459 методичних матеріалів). Переможцями стали електронні посібники для забезпечення самостійної роботи студентів, які крім теоретичного викладу навчального матеріалу містять контроль знань, презентації, відеофрагменти, глосарії; робочі зошити для контролю знань студентів з тем самостійного вивчення; методичні рекомендації, довідники щодо виконання курсових та дипломних проектів (робіт), які допоможуть ефективно працювати над їх виконанням. У цій номінації з різних дисциплін відзначені творчі роботи викладачів Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ, а саме, робочі зошити для контролю самостійного вивчення дисципліни, у яких подано різноманітні контролюючі завдання, визначення, порівняльні схеми та інші форми контролю.
Наступною за кількістю представлених матеріалів на заключний етап конкурсу є номінація “Інноватика в організації практичного навчання”– 366 творчих робіт. При визначенні переможців враховувалися сучасні підходи до навчально-методичного забезпечення практичних та лабораторних занять, до застосування нових форм і методів їх проведення. Заслуговує на увагу електронний посібник, що посів І місце, створений колективом авторів ВП НУБіП України “Мукачівський аграрний коледж”, на тему використання математичних та табличних процесорів для комп’ютерної підтримки навчання з дисципліни. Кожна тема посібника містить теоретичний матеріал, зразки розв’язання задач за допомогою табличного процесора MS Excel, математичних процесорів MathCad i Advanced Grapher. Переможцями відзначено також електронні навчально-методичні комплекси з різних видів практик, віртуальна фізична лабораторія, практикуми, робочі зошити.
Пілотною номінацією у цьому році виявилася “Сучасний навчально-методичний комплекс з дисципліни”, до неї представлено 35 творчих робіт. Оскільки лабораторію педагогічних інновацій НМЦ “Агроосвіта” відвідують також і молоді викладачі, то їм буде корисно ознайомитися зі зразковими комплексами методичного забезпечення з дисциплін. Комплекси-переможці подані у друкованому форматі, на електронних носіях розміщено лише мультимедійні презентації, відеосупровід занять, контролюючі тестові програми. Відзначено комплекси з різних дисциплін авторських колективів Золотоніського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ, Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА, Каховського державного агротехнічного коледжу, Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА, Бучацького коледжу Подільського ДАТУ.
До номінації “Інноватика в організації позааудиторної роботи з навчальної дисципліни” представлено 137 методичних матеріалів. Серед переможців: методичний консалтинг у сфері організації гурткової роботи при кабінетах і лабораторіях (група авторів ВП “Старобільський технікум Луганського НАУ”), інтеграція роботи двох гуртків з комп’ютерних дисциплін та історичного краєзнавства (група авторів ВСП “Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ”), методика проведення інтернет-конференцій (група авторів ВСП “Рівненський коледж НУБіП України”), організація пошуково-дослідницької роботи студентів (група авторів Коледжу переробної та харчової промисловості Харківського НТУСГ ім. П. Василенка).
У номінації “Інноватика в організації виховної роботи” змагалися 106 творчих робіт. Представлене програмне забезпечення кабінету практичного психолога, що розкриває систему автоматизованої обробки соціометричної інформації (Лариса Абрамова, Коледж переробної та харчової промисловості Харківського НТУСГ ім. П. Василенка), отримало диплом за І місце. Заслуговують на увагу роботи-переможці, що в цілому розкривають роботу куратора навчальної групи за різними напрямами виховання, методичного об’єднання кураторів, діяльність школи молодого куратора, функціонування студентського самоврядування (творчі колективи ВП “Старобільський технікум Луганського НАУ, Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ, Красноградського технікуму механізації сільського господарства ім. Ф.Я. Тимошенка, Технікуму землевпорядкування Житомирського НАЕУ).
Номінацію “Педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача” наповнили 220 творчих робіт. Кожна з поданих робіт, це наукові дослідження педагогічних працівників, що розкривають теоретичні та практичні аспекти використання тих чи інших педагогічних технологій. Під час визначення переможців враховувалися актуальність висвітлення теми, інноваційність одержаних результатів, наявність власної позиції автора, аргументованість висновків тощо. Усі роботи-переможці спрямовані на формування професійних компетентностей студентів за допомогою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема “хмарних”, розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на заняттях тощо.
У номінації “Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних (циклових) комісій” змагалися 61 творча робота.
Представлені роботи є не тільки друкованими. Зокрема, повною мірою висвітлено досвід методичного кабінету Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ за допомогою віртуальної лабораторії професіонала, що знаходиться за адресою http://virtlabprof.at.ua. Те саме можна сказати і про віртуальний кабінет фізичного виховання, який створено викладачами цього ж самого коледжу. Матеріали кабінету, що розміщені за адресою http://fk-sport.at.ua/, сприяють залученню студентів до активної участі у спортивному житті коледжу, знайомлять їх із спортивними досягненнями та подіями, які відбуваються у навчальному закладі.
Найменш чисельна, але не менш актуальна є номінація “Профорієнтаційна робота, міжнародна співпраця, зв’язки з виробництвом (бізнесом) та випускниками”. У ній змагалося усього 27 методичних матеріалів. Роботи-переможці авторських колективів Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького НАУ та Мирогощанського аграрного коледжу вдало висвітлюють сучасні тенденції профорієнтації, її планування, форми і методи роботи, проведення рекламної кампанії, співпрацю з організаціями та підприємствами. Натомість творчий колектив Коледжу переробної та харчової промисловості Харківського НТУСГ ім. П. Василенка на чолі з директором Лідією Скрипкою представили результати участі студентів навчального закладу у конкурсі студентських курсових і дипломних проектів, що проводить міжнародна компанія – виробник холодильного обладнання “DANFOSS”.
Роботи-переможці традиційно представлені упродовж року на тематичній виставці у лабораторії педагогічних інновацій НМЦ “Агроосвіта”. Протокол та перелік творчих робіт заключного етапу конкурсу “Педагогічні інновації” за номінаціями із зазначеними оцінками розміщено на сайті НМЦ “Агроосвіта” – http://www.agroosvita.com/pedadogichniy_dosvid. Кожен з учасників може порівняти себе з іншими, ознайомитися з адресами кращого педагогічного досвіду. Результати участі у конкурсі рекомендовано враховувати при атестації педагогічних працівників. Також до послуг педагогічних працівників пропонується методичний портал, що знаходиться за адресою http://www.agroosvita.com/taxonomy/term/196, на якому розміщено переліки творчих робіт з обміну досвідом, представлених на конкурс “Педагогічні інновації” за останні декілька років, включаючи і 2016 рік (555 творчих робіт), які згідно з критеріями оцінки конкурсних матеріалів отримали невисокі бали та рекомендовані до запозичення педагогічним працівникам інших навчальних закладів. Зазначені у переліках роботи ви можете замовити для власного користування через е-мейл: vikakushnirenko@ukr.net.
Вітаємо переможців конкурсу–2016, та сподіваємося на нові творчі знахідки у 2017 році.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі