Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Муковіз О.П. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ: ПРОЕКТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ “ХМАРА”

Донизу

Муковіз О.П. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ: ПРОЕКТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ “ХМАРА” Empty Муковіз О.П. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ: ПРОЕКТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ “ХМАРА”

Створювати по Admin Чт Лют 22, 2018 1:35 pm

Муковіз Олексій Павлович
доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії початкового навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, alexsmukovoz@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ: ПРОЕКТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ “ХМАРА”

Основними завданнями підвищення кваліфікації викладачів: оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності; засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб; вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку; подання пропозицій до удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження в практику навчання кращих досягнень науки, техніки й виробництва; застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, ІКТ.
Процес підвищення кваліфікації базується на електронному навчально-методичному комплексі, який розроблений відповідно до навчально-тематичного плану та робочої навчальної програми. У свою чергу, електронний навчально-методичний комплекс реалізовано на основі технологічної платформи GoogleApps.
Підвищення кваліфікації викладачів відбувається в експериментальному електронному навчально-методичному комплексі підвищення кваліфікації науково-дослідного проекту відкритої освіти “ХМАРА” за програмою “Викладачі-тьютори (організатори) ДН ВНЗ III – IV р. а.” (див. рис. 1 або http://www.kdoumokhmara.net).
На початку підвищення кваліфікації викладачі заповнюють індивідуальні плани, що відображають етапи підвищення кваліфікації та отримують інструкцію по реєстрації в електронному навчально-методичному комплексі.
Муковіз О.П. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ: ПРОЕКТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ “ХМАРА” 112

Рис. 1. Вікно сайту електронного навчально-методичного комплексу підвищення кваліфікації науково-дослідного проекту відкритої освіти “ХМАРА”

Інструкція по реєстрації містить загальну інформацію про електронний навчально-методичний комплекс, особливості роботи та персональні дані кожного користувача (адреса електронної пошти, логін та пароль). Після введення логіна та пароля викладачеві відкривається вікно головної сторінки проекту “ХМАРА” для здійснення підвищення кваліфікації (див. рис. 2.).

Муковіз О.П. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ: ПРОЕКТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ “ХМАРА” 216

Рис. 2. Вікно головної сторінки електронного навчально-методичного комплексу підвищення кваліфікації науково-дослідного проекту відкритої освіти “ХМАРА”

Технологія підготовки викладачів до організації ДН має три етапи: очний, дистанційний, очний. Етапи, по суті, є сесіями: організаційно-настановна (І етап); керована самостійна робота слухачів (ІІ етап); залікова сесія (ІІІ етап).
Основні показники очно­дистанційної форми навчання – загальна тривалість навчання, бюджет часу (загальний), зміст етапів.
Типовий варіант – тривалість навчання (підвищення кваліфікації) – загальна – 6 місяців (24 тижні).
Бюджет часу – загальний – 6 кредитів (216 год.).
Зміст етапів (сесій) визначено програмою, навчальним та навчально­тематичним планами.
І. Очний етап підвищення кваліфікації здійснюється протягом одного навчального тижня.
Цей етап містить у собі мотиваційну діяльність викладачів: знайомство із викладачами-наставниками, планом підвищення кваліфікації та вирішенням організаційних питань.
На початку цього етапу викладачі виконують вхідне тестування та прослуховують два навчальні модулі (див. рис. 3):
ІІ. Дистанційний етап підвищення кваліфікації здійснюється протягом двадцяти двох навчальних тижнів.
На цьому етапі відбувається інформаційна, організаційна та конструктивна діяльність.
Муковіз О.П. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ: ПРОЕКТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ “ХМАРА” 313

Рис.3. Вікно сторінки “Навчальний клас І очного етапу підвищення кваліфікації”

Інформаційна діяльність передбачає опрацювання викладачами трьох модулів (обов’язково – п’ятий, два (від шостого по десятий) – на вибір, див. рис.4).
Муковіз О.П. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ: ПРОЕКТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ “ХМАРА” 411

Рис. 4. Вікно сторінки “Навчальний клас ІІ дистанційного етапу підвищення кваліфікації”

Вивчення цих модулів супроводжується роботою в групах взаємодопомоги, самостійним пошуком додаткової інформації, консультаціями.
Організаційна діяльність передбачає перевірку у викладачів засвоєних знань із модулів, що попередньо вивчалися, через виконання тестових завдань. На цьому етапі у викладачів формуються вміння працювати у системі ДН (взаємодія між собою та викладачем-наставником, організація навчальної діяльності, зворотній зв’язок). Викладачі здійснюють оцінку власної діяльності.
Конструктивна діяльність передбачає виявлення взаємозв’язку між теорією та практикою, вдосконалення вмінь організації навчального процесу в умовах ДН. На цьому етапі відбувається практичне засвоєння активних методів навчання, різних форм співробітництва між викладачами та їх наставниками при вирішенні завдань практичного спрямування, конструювання власної діяльності, оцінювання результатів діяльності.
Крім того, на дистанційному етапі підвищення кваліфікації викладачі виконують випускні роботи – основний звітний документ. Їх рівень і якість – головний показник успішності підвищення кваліфікації.
Вимоги до структури, змісту, рівня, порядку виконання та оформлення випускної роботи визначено окремим положенням, затвердженим в установленому порядку.
Виконанням випускної роботи керує науковий керівник, призначений директором інституту за поданням завідувача провідної кафедри.
Один науковий керівник може консультувати не більше восьми слухачів окремої навчальної групи.
Випускну роботу викладача керівник рецензує. Слухач публічно її захищає на третьому етапі підвищення кваліфікації.
ІІІ. Очний (заключний) етап підвищення кваліфікації здійснюється протягом одного навчального тижня.
На цьому етапі слухачі опрацьовували третій та четвертий модулі (див. рис. 5):
Муковіз О.П. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ: ПРОЕКТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ “ХМАРА” 511
Рис. 5. Вікно сторінки “Навчальний клас ІІІ очного етапу підвищення кваліфікації”

Цей етап передбачає рефлексивну діяльність викладачів по узагальненню сформованих знань та вмінь. На цьому етапі відбувається інтеграція знань та вмінь, необхідних для діяльності в системі ДН, що було відображено в розробці дистанційного курсу, у випускній роботі та складанні диференційованого заліку.
Після цього викладачі складають вихідне тестування.
У електронному навчально-методичному комплексі підвищення кваліфікації науково-дослідного проекту відкритої освіти “ХМАРА” при підготовці викладачів до організації ДН використовуються такі сучасні форми організації дистанційного навчального процесу: відеолекції, відеоконференції, вебінари, електронна пошта, чат-заняття та ін.
По завершенню підвищення кваліфікації викладачі отримують свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації за категорією “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації”, що дозволяє їм організовувати ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи.
Список використаних джерел
1. Муковіз О.  П. Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи: теорія та методика : монографія / О. П. Муковіз. – Умань : Видавець “Сочінський М. М.”, 2016. – 393 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі